Maidmarian-PolskieCentrumGryMMorpg

To jest duże forum na którym jest wrzystko o grze Sherwoodmmorpg.Znajcdziecie tu informacie dotyczonce gry SherwoodMMorpg

  • Nie jeste¶ zalogowany.

#1 2010-01-05 16:04:53

Devikliner

Głuwny Adminstator

Zarejestrowany: 2010-01-05
Posty: 8
Punktów :   

Alt+Kody

Hot Keys

Poruszanie się
CTRL - atak
Strzałki - Poruszanie się
CTRL + Shift - Blok
Strzałka do góry i na dół - Taniec
Auto Dancer = Shift + Numpad 8 + Numpad 2
Auto Forward = Shift + Numpad 8
Auto Reverse = Shift = + Numpad 2
Auto Forward left turn = Shift +Numpad 8 + 4
Auto Forward Right Turn = Shift + Numpad 8 + 6
Auto Reverse Right turn = Shift + Numpad 2 + 6
Auto Reverse Right Turn = Shift + Numpad 2 + 4

Alt Codes v.2.0
Jak używać Alt Kodów?
To proste, podczas pisania nicku/na chacie, wci¶nij "ALT" a następnie dan±
sekwencję klawiszów po prawej stronie klawiatury (cyfr). Oto niektóre Alt-kody:
0125 = }
0126 = ~
0127 = 
0128 = €
0129 = �
0130 = ‚
0131 = ƒ
0132 = „
0133 = …
0134 = †
0135 = ‡
0136 = ˆ
0137 = ‰
0138 = ©
0139 = ‹
0140 = Œ
0141 = �
0142 = ®
0143 = �
0144 = �
0145 = ‘
0146 = ’
0147 = "
0148 = "
0149 = •
0150 = –
0151 = —
0152 = ˜
0153 = ™
0154 = ą
0155 = ›
0156 = œ
0157 = �
0158 = ľ
0159 = Ÿ
0160 =
0161 = ¡
0162 = ¢
0163 = £
0164 = ¤3=♥
8=◘

13=♪

18=↕

0165 = ¥
0166 = ¦
0167 = §
0168 = ¨
0169 = ©
0170 = ª
0171 = «
0172 = ¬
0173 = ­
0174 = ®
0175 = ¯
0176 = °
0177 = ±
0178 = ²
0179 = ³
0180 = ´
0181 = µ
0182 = ¶
0183 = ·
0184 = ¸
0185 = ¹
0186 = º
0187 = »
0188 = ¼
0189 = ½
0190 = ¾
0191 = ¿
0192 = À
0193 = Á
0194 = Â
0195 = Ã
0196 = Ä
0197 = Å
0198 = Æ
0199 = Ç
0200 = È
0201 = É
0202 = Ê
0203 = Ë
0204 = Ì
0205 = Í
0206 = Î
0207 = Ï
0208 = Ð
0209 = Ñ
4=♦


9=○
14=♫

19=‼


0210 = Ò
0211 = Ó
0212 = Ô
0213 = Õ
0214 = Ö
0215 = ×
0216 = Ø
0217 = Ù
0218 = Ú
0219 = Û
0220 = Ü
0221 = Ý
0222 = Þ
0223 = ß
0224 = à
0225 = á
0226 = â
0227 = ã
0228 = ä
0229 = å
0230 = æ
0231 = ç
0232 = è
0233 = é
0234 = ê
0235 = ë
0236 = ì
0237 = í
0238 = î
0239 = ï
0240 = ð
0241 = ñ
0242 = ò
0243 = ó
0244 = ô
0245 = õ
0246 = ö
0247 = ÷
0248 = ø
0249 = ù
0250 = ú
0251 = û
0252 = ü
0253 = ý
0254 = þ
0255 = ÿ
5=♣

10=◙

15=☼

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
znaki naturalne i konwencjonalne lol darmowy kod promocyjny pies husky szczepienia życzę tobie by¶ w prezencie www.pokemon-szef.pun.pl